กิจกรรมวันนักประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  ฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มก. ได้ส่งนายปัญญา พราหมณ์แก้ว (นักวิจัย) เป็นตัวแทนเข้าร่วมในงานวันนักประดิษฐ์ 2561 จัดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ (วช. ) ณ ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา โดยภายในงานมีการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนวัตกรรมทางสังคม อันเป็นโครงการงานวิจัย ทั้งในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  สรุปย่อโครงการ