การเสวนาวิชาการ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561  คณะกรรมการวิจัย คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ "เมื่อปลดล็อคกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด:ปัญหาหรือโอกาสของสังคมไทย" โดยได้เรียนเชิญวิทยากรที่หลากหลายในแต่ละศาสตร์ เช่นกฎหมาย รัฐศาสตร์ รวมถึงภาคประชาชน ที่ได้มีการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง มานำเสนอมุมมองและข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มาเป็นประธานในพิธีเปิด การเสวนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ นิสิตและภาคประชาชนเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก